Logo značky Zefyr / Stavibet

elektrické topné panely s akumulací

Lars

elektronické manuální termostaty

Auraton 20

Auraton 20 - Uživatelsky jednoduše obslužný termostat. Umožňuje zapnutí / vy-pnutí topného systému přímo na termostatu. Malé rozměry, pěkný design a jednoduchá montáž. Elek-tronické snímání teploty umožňuje kvalitní regulaci topného systému. LED indikace pracovního režimu.

Cena: 310 Kč

Auraton 30 / TH-3

Auraton 30 / TH-3 - Jedná se o uživatelsky jednoduchý termostat. Umožňuje zapnutí / vy-pnutí topného systému přímo na termostatu. Malé rozměry, pěkný design a jednoduchá montáž. Elek-tronické snímání teploty umožňuje kvalitní regulaci topného systé-mu. Po stisknutí tlačítka snížíte nastavenou teplotu o 5 °C na dobu 6 hodin. LED indikace pracovních režimů. Typ TH3 s prodlouženým čidlem (2,5 m) lze využít k regulaci podlahového vytápění.

Cena: 580 Kč

Auraton 098

Auraton 098 - Velmi jednoduchý digitální termo-stat. Malé rozměry, pěkný design a jednoduchá montáž. Elektronické snímání teploty umožňuje kvalitní regulaci topného systému. Přehledný displej zobrazuje aktuální teplotu a stav topného zařízení.

Cena: 693 Kč

Auraton 1300

Auraton 1300 - Digitální elektronický termostat s malými rozměry, pěkným designem a jednoduchou montáží. Elektro-nické snímání teploty umožňuje kvalitní regulaci topného systému. Přehledný displej zobrazuje aktuální teplotu a stav topného zařízení. Možnost zapnutí / vypnutí topného systému přímo na termostatu.

Cena: 519 Kč

týdenní programovatelné termostaty

Auraton 2000 / TH-6

Auraton 2000 / TH-6 - Nejoblíbenější termostat řady AURATON. Jedná se o týdenní programovatelný termostat, který je vybaven 9ti programy, z nichž u 3 programů je možnost vlastního nastavení. Pracuje se dvěmi teplota-mi. Na každý den je možné nastavit jiný program. Typ TH-6 s prodlou-ženým čidlem (2,5 m) lze využít k regulaci podlahového vytápění.

Cena: 812 Kč

Auraton 1500

Auraton 1500 - Tento termostat je vybaven 20 progra-my, z nichž u 10 programů je mož-nost vlastního nastavení. Na každý den v týdnu lze nastavit různé progra-my. Termostat disponuje dvěmi tep-lotami, které lze měnit po hodinách. Displej zobrazuje aktuální den, čas a stav vašeho topného systému.

Cena: 596 Kč

Auraton 2005

Auraton 2005 - Typově podobný jako AURATON 2000. U typu 2005 je rozsah teplo-ty ± 0,25 0C, což má za následek vy-soce ekonomický provoz. Je vybaven 9ti programy, z nichž u 3 programů je možnost vlastního nastavení. Pra-cuje se dvěmi teplotami. Na každý den je možné nastavit jiný program.

Cena: 743 Kč

Auraton 2016 / TH-9

Auraton 2016 / TH-9 - Jedná se o týdenní programovatelný termostat, který má odporovou zátěž 16A. Tento termostat je stejně progra-mově vybavený jako typ 2000. Vyrábí se v provedení s prostorovým teplotním čidlem (typ 2016) nebo s prodlouže-ným čidlem 2,5 m (typ TH-9). Typ TH-9 lze využít k regulaci podlaho-vého vytápění.

Cena: 921 Kč

Auraton 2020

Auraton 2020 - Jedná se o týdenní programovatelný termostat s rozsahem teploty ± 0,25 0C. Má velmi jednoduše vyřešen manu-ální režim. Umožňuje nastavit 4 tep-loty ve 4 časových pásmech v průběhu pracovního týdne (po-pá), v sobotu lze nastavit 2 teploty a 2 časové pásma a v neděli taktéž 2 teploty a 2 časové pásma.

Cena: 765 Kč

Auraton 3000

Auraton 3000 - Inteligentní termostat vhodný pro podlahové vytápění. Předvídavý sys-tém zaručuje požadovanou teplotu v určeném čase. Je vybaven 2 teplot-ními čidly (prostorové a prodloužené 2,5 m). Nejhospodárnější způsob vytápění.

Cena: 1 950 Kč

bezdrátové programovatelné termostaty

Auraton 2005 TX Eco. pl.

Auraton 2005 TX Economic Plus - Bezdrátový termostat se skládá z vysílače (termostat) a přijí-mače. Tento termostat je stejně programově vybaven jako typ 2005. Dosah signálu 50 m na volné ploše.

Cena: 2 227 Kč

Auraton 2020 TX Eco. pl.

Auraton 2020 TX Economic Plus - Bezdrátový termostat se skládá z vysílače (termostat) a přijímače. Tento termostat je stejně programově vybaven jako typ 2020. Dosah signálu 50 m na volné ploše.

Cena: 2 238 Kč

Auraton 2100 TX

Auraton 2100 TX - Bezdrátový termostat vhodný pro elektrické vytápění. Ma-ximální odporová zátěž 16 A. Dosah signálu 100 m na volné ploše, analogový přenos.

Cena: 1 400 KčDostupné jazyky: Česky , English , По-русски