Logo značky Zefyr / Stavibet

elektrické topné panely s akumulací

Certifikace

Certifikace výrobků EZÚ

Aktuality

Certifikát EZÚ je udělován Elektrotechnickým zkušebním ústavem těm výrobkům, které úspěšně projdou typovou zkouškou podle příslušných technických norem. Zvlášť výhodné je použití certifikátu EZÚ jako podkladu pro prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. A souvisejících nařízení vlády. S tímto certifikátem má výrobce nebo odvozce usnadněnou pozici při případné kontrole dodržování zákona č. 22/97 Sb. Ze strany České obchodní inspekce. Platnost certifikátu je zpravidla omezena na dobu tří let.

Certifikace výrobků CB

Nejrozšířenějším světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků je sytém IECEE-CB neboli CB systém. Jedná se o dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků. Je to jeden z nejdéle fungujících systémů vzájemného uznávání výsledků zkoušek v oblasti elektrické bezpečnosti výrobků. Jeho členy jsou nejvýznamnější certifikační orgány z více než 36 zemí celého světa. Tento systém zohledňuje i specifické národní odchylky pro jednotlivé členské země. Zkoušky podle těchto odchylek lze zahrnout do zkoušek a zajistit tak, aby výsledný certifikát byl bez problémů akceptován ostatními členy systému CB.

ČSN EN certiikát ČSN EN
certifikát
PDF 30.9 KB
IEC certifikát, IECEE CB Scheme IEC certifikát
IECEE CB Scheme
PDF 950 KB
ES Prolášení o shodě ES Prolášení
o shodě
PDF 700 KB

 


Dostupné jazyky: Česky , English , По-русски